English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

金沙国际


Mục tiêu của PG&E là tiếp tục giảm nguy cơ cháy rừng và giữ an toàn cho các khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ an toàn của chúng tôi, bao gồm cả ảnh hưởng của sự kiện Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS) đối với quý vị.


金沙官网手机下载app

金沙国际


Trước, trong và sau khi cháy rừng金沙国际

金沙集团官网

Trước khi xảy ra cháy rừng: Tất cả chúng ta đều cần phải chuẩn bị sẵn sàng金沙app官方下载

Tìm hiểu những việc quý vị có thể làm ngay từ bây giờ để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng, ngoài ra tìm hiểu xem những việc PG&E đang thực hiện để phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cháy rừng. Tham gia một buổi hội thảo trực tuyến về bảo vệ an toàn chống cháy rừng.

金沙集团官网

Trong khi xảy ra cháy rừng: Nhận tin tức cập nhật金沙app官方下载

Trong khi xảy ra sự cố cháy rừng ảnh hưởng đến dịch vụ của PG&E, quý vị sẽ nhận được tin tức cập nhật nhất. Ngoài ra, sử dụng bản đồ của chúng tôi để biết những khu vực nào bị ảnh hưởng.

金沙官网8331澳门

Sau khi cháy rừng: Những việc cần làm金沙app官方下载

Tìm hiểu thông tin về cách khôi phục nguồn điện và quy trình tái thiết.

金沙国际

金沙登录平台入口

Chương Trình Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng trong Cộng Đồng金沙app官方下载

Tìm hiểu thêm về các biện pháp đề phòng khác mà chúng tôi đang áp dụng để giảm hơn nữa nguy cơ cháy rừng và giúp bảo vệ an toàn cho các khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

金沙官网网址

Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng (PSPS)金沙app官方下载

Khi dự báo có gió lớn và thời tiết khô hanh, cùng với nguy cơ hỏa hoạn tăng cao, chúng tôi có thể cần phải ngắt nguồn điện để bảo đảm an toàn.

金沙app下载

Công việc liên quan đến cây cối để giảm nguy cơ cháy rừng金沙app官方下载

Chúng tôi nỗ lực bảo đảm giữ cây và cành cây tránh xa các đường dây điện trong các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao.